25/10/2020

DVB-T-2 / Trenutno stanje na TV UHF opsegu

 
Prijem kanala: 24,28,29,30,31,34,36,44 sa antenom koja je usmerena
 u pravcu ''Maljena'' i MUX B (HNG) kanal 47,sa lok.''Pécs/Misina-tető''

U odnosu na ranije bitno je smanjena snaga emitovanja sa lok.
''Resița,Semenic''(ROU) kanal 44 (signal je sa 100% pao na 95%)
 i osetni boljitak u istom sa lokacije''Timişoara,Urseni'',kanal 21
 
 
Postoje odredjeni problemi u prijemu Ch 21 zbog smetnji koje uzrokuje repetitor ETV-a sa lokacije ''Sremski Karlovci'',koji od pre godinu dana emituje na istom kanalu

04/04/2020

DAB+ / HRV 8C BELJE >>> ''V'' POLARIZACIJA

Izmenjen je dijagram zračenja ant.sistema 
sada je polarizacija vertikalna a kvalitetan prijem sa prenosivim
radio prijemnikom,to jest teleskop antenom moguć
isključivo u pojedinim,višim delovima grada !
 
Savski nasip iza bloka 45,na snimcima je prijem 
pre promene polarizacije u ''V''